ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอเสริมงาม

วันที่ 22 ก.ค. 2564

                       วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
         ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตร
         และสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต" มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย
         ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]