สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้านมาตรฐานสำนักงาน

วันที่ 9 ก.ค. 2564

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุบรรณ จำปา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มกำกับมาตรฐาน
    การบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และแนวทาง
    การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
    และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 163 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]