สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่

วันที่ 15 มี.ค. 2566

         วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
       เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานน่าอยู่ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
       ซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
       ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]