เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด

วันที่ 11 มี.ค. 2566

         วันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปลื้มจิต​ เนตรสุวรรณ์
    นักวิชาการตรวจสอบบัญชี​
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31​ ธันวาคม 2565
    เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศาลาเอนกประสงค์
    ​คริสตจักรที่​ 1​ ลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 3,133,381.28 บาท มีสมาชิกจำนวน 225 ราย
จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]