กตส.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี

วันที่ 12 มี.ค. 2566

                วันที่ 12 มีนาคม 2566 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้าย
     วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี ให้กับข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี
     มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     และเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 167 ราย ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]