สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด

วันที่ 20 มี.ค. 2566

        วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ที่กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]