กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์”

วันที่ 13 มี.ค. 2566

    วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร่วมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง
   โปร่งใสในสหกรณ์”
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
   พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 35 รางวัล โดยมี
   นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ
   เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]