เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด

วันที่ 20 มี.ค. 2566

         วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
      31 ธันวาคม 2565 และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
      ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 10 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]