เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566

             วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาววาสนา​ ไชยวงค์​ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด เพื่อขอมติประมาณการค่าเช่าพื้นที่ตลาด​ฯ สำหรับ
     ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
     ที่กำหนด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]