เข้าร่วมประชุมสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด

วันที่ 29 ส.ค. 2566

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     เข้าร่วมประชุมสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้
     โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
     อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 18 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]