เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 22 ก.ย. 2566

    วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง
 ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
 ภาคประชาชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน พร้อมทั้งยังเป็นเวที
 ให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม และ กอ.รมน.
 จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
จำนวนคนอ่าน 42 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]