เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 14 ก.ย. 2566

            วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย
    ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
    เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ โรงงานแปรรูปยางพารา
    สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 258,475,036.85 บาท
    ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 4,401,440.50 บาท มีสมาชิกจำนวน 1,501 ราย
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]