เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

วันที่ 8 ก.ย. 2566

            วันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ
     เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
     อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]