สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังงานแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ผ่านระบบ Facebook Live

วันที่ 25 ก.ย. 2566

                            วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้
    นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังงานแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบ
    นำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าว
    พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
    บุคคลากรได้รับทราบและเข้าใจนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ
    สหกรณ์ (ห้อง 115) ผ่านระบบ Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร
    จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 41 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]