ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7"

วันที่ 7 ก.ย. 2566

              นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
   "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7" เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาและ
   อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และเสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี และแนวทางการจัดทำกระดาษทำการลูกหนี้ โดยมี นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ
   การสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 เข้าร่วมในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี
   รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]