ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 30 ส.ค. 2566

               วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร 
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบาย
 ของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]