เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

วันที่ 11 ก.ย. 2566

                    วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังแนวทาง
  การขับเคลื่อนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีและปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 
  20 ปี ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]