สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"

วันที่ 12 มี.ค. 2557

                            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ
      "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"  ณ โรงเรียน
      บ้านวังโป่ง ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  กิจกรรมภายในงาน  มีการ
      จัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป  เข้ารับ
      บริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย - ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
      และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
      เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 375 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]