สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ

วันที่ 15 มี.ค. 2557

                          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมเป็น
          วิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
          ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด  ในการอบรมฟื้นฟูอาชีพ
          โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย  และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้าง
          ต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
          ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 457 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]