สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด

วันที่ 18 มี.ค. 2557

                        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        โดย  นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมเป็น
        วิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
        ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด   ในการอบรมฟื้นฟูอาชีพ
        โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย  และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้าง
        ต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
        ณ สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 495 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]