สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ

วันที่ 12 มี.ค. 2557

                   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        โดย นางนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
        ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
        ต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
        ลำปาง จำกัด ในการอบรมฟื้นฟูอาชีพ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
        และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
        ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้
        เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 458 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]