สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากตอซังข้าวโพดฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 20 มี.ค. 2557

                           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากตอซังข้าวโพดและเศษพืชเพื่อ
    ปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผา ลดหมอกควัน และบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปี
    งบประมาณ 2557  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
    กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายวิทยา ฉายสุวรรณ
    ณ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 535 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]