สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557

วันที่ 12 มี.ค. 2557

                        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
     อาชีพ ให้กับเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
     ปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง
     ปี 2557  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  เพื่อสร้างความตระหนักด้านการ
     ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตราฐาน มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการ
     ผลิตเชื่อมโยงเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซี่ยน ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน
     อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 408 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]