สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer

วันที่ 17 มี.ค. 2557

                       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       โดย  นางศศิธร พันธุ์เสนา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็น
       วิทยากรฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่
       Smart Farmer โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
       อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 432 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]