ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 18 เม.ย. 2566

                    วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
     
เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
      อันดีงามของชาวล้านนา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]