เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

วันที่ 11 เม.ย. 2566

                   วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง
  จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 94 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]