สตส.ลำปาง ร่วมงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2566

วันที่ 10 เม.ย. 2566

                      วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง 
    "จากตำนาน สานสู่ป๋าเวณี" และร่วมเปิดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี พ.ศ.2566
โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สืบสาน ประเพณี ภูมิปัญญา และ
    ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม ยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ ณ ลานหน้า
    พระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]