ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 เม.ย. 2566

           วันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางมอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย 
    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ
    พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา
    จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 21 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]