ร่วมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 12 เม.ย. 2566

   วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง และขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี
 พ.ศ. 2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย ชาวลำปางได้จัดสร้างสลุงหลวง เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่นํ้าอบ นํ้าหอม ขมิ้น
 ส้มป่อย เพื่อสรงนํ้าองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง แห่รอบเมืองลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงนํ้า
 ในวันปีใหม่ เสริมสิริมงคล ณ วัดปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]