ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 มีนาคม 2566

วันที่ 31 มี.ค. 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด
2. สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด
6. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด
7. สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด

เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และแนะนำวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 180 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]