สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 20 เม.ย. 2566

         วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงาม และจัดพิธีรดน้ำ
    ขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการ
    สืบสานประเพณีไทย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]