ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 เม.ย. 2566

        วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย
    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้
    โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
    อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]