สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่

วันที่ 5 เม.ย. 2566

               วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรม
      ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานน่าอยู่ รองรับชีวิต
      และการทำงานวิถีใหม่ ซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 183 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]