สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 11 มิ.ย. 2557

                   ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
         จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ
         โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานกระทรวง
         เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับโรงเรียบเขลางค์นคร
         ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 523 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]