สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 27 พ.ค. 2557

                            เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด
    ลำปาง" ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
    กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชน
    และบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย - ในครัวเรือนบัญชีต้นกล้า
    เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ  โดยมี  นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัด
    ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 575 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]