สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 5 มิ.ย. 2557

                              เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด
    ลำปาง" ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชน
    และบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย - ในครัวเรือน
    บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายสุรพล สัตยารักษ์
    ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 613 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]