สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"

วันที่ 16 พ.ค. 2557

                       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
   จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กิจกรรม
   ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชี ให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและ
   บุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่า
   ราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 544 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]