สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมการประเมินผลจากคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2557

                  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      โดย  นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมกิจกรรม
      เป็นกำลังใจการประเมินผลจากคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
      ระดับเขตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก
      จำกัด   ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก
      อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 805 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]