สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด “งานคาราวานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์” จังหวัดลำปาง

วันที่ 30 พ.ค. 2557

                               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน  เข้าร่วมพิธีเปิด "งานคาราวานศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์” จังหวัดลำปาง  ณ สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 470 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]