สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 15 พ.ค. 2557

                       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการสอนแนะ การจัดทำ
    บัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน และ
    ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี โดยมุ่งเน้นการให้
    ความรู้แก่เยาวชนให้สามารถ ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปกครอง เสริมสร้างความรัก
    ความผูกพันภายในครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์
    ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
    จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 538 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]