สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557”

วันที่ 6 มิ.ย. 2557

                                เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     ร่วมเปิดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557”  ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
     อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
     กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เยาวชน และบุคคล
     ทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่าย
     ในครัวเรือน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
     เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 439 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]