สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรฯ

วันที่ 6 พ.ค. 2557

                         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อเตรียม
     ความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตของจังหวัดลำปาง ในโอกาส
     วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง
     แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 512 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]