สตส.ลำปาง จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่าย – ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 4 มิ.ย. 2557

                        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ    จัดฝึก
         อบรมการจัดทำบัญชีรับจ่าย – ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
         ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเกษตรกรตามแผนบูรณา
         การพัฒนาการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
         ณ ศาลา SML วัดทุ่งหนองขาม ต.หนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 411 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]