สอนแนะบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 23 ก.ย. 2558

              ในวันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะบัญชี
  ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาคม อำเภอเมืองปาน
  จังหวัดลำปาง ในโครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่
  แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องอบรม
  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาคม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 399 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]