สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 16 ก.ย. 2558

                  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำ
    บัญชีต้นทุนอาชีพ ใน โครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์
    ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่หญ้ารีสอร์ท
    ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 383 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]