เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 ต.ค. 2558

                      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
 สหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 กิ่วลม – กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 334 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]