เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

วันที่ 19 ต.ค. 2558

                          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
  นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เข้าร่วม
  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี และการไม่
  ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด
  จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 541 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]