สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ 13 ต.ค. 2558

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558  เพื่อติดตามงาน และรับทราบผลความ
ก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]