จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะให้จัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 26 ก.ย. 2558

                    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
     เตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะให้จัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร
     ใน
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
     บัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]