สตส.ลำปาง ร่วมงานวันวิชาการ“เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 11

วันที่ 24 ก.ย. 2558

                   นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน
 วันวิชาการ "เวียงตาลสาระนิทัศน์" ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่
 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้าฉัตร จังหวัดลำปาง 
                  ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
 ทางบัญชีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป  โดยบริการด้านการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
 บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการทำ
 บัญชี และสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
จำนวนคนอ่าน 276 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]